Dla Ciebie i środowiskaE

Domo Sports Grass assisted by Kevin De Bruyne - Set your goals high to reach the topPowszechnie wiadomo, że przedsiębiorstwa mają duży wpływ na środowisko naturalne. Naszym obowiązkiem jako branży jest praca na rzecz zrównoważonego rozwoju, aby pozytywnie wpływać na środowisko i społeczeństwo. Robimy to, wykazując się przejrzystym i etycznym postępowaniem. W naszych działaniach i strategii uwzględniamy prawa człowieka, interesy konsumentów oraz kwestie społeczne, etyczne i środowiskowe. Otwarcie informujemy o naszych działaniach w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Przejrzystość i etyczne zachowanie są podstawą naszego podejścia do CSR.

Wdrożyliśmy solidny program zarządzania środowiskiem i sprawami społecznymi (Environmental-Social-Governance, ESG). Jest on stosowany na każdym etapie procesu produkcji sztucznej trawy: od łańcucha dostaw, poprzez produkcję, instalację, aż po przetwarzanie po zakończeniu eksploatacji. Zobaczysz także więcej nowych, przyjaznych dla środowiska produktów z naszej strony. Jako klient będziesz mieć partnera, który podejmuje zobowiązania i współpracuje z organizacjami i sieciami zaangażowanymi w ochronę środowiska i społeczeństwa.

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)?

Samoregulujący się model biznesowy, który pomaga firmom postępować w sposób odpowiedzialny. Szczególnie w podejmowaniu decyzji i działalności biznesowej wobec społeczeństwa i środowiska. CSR to proces ciągły. Osiąga się go poprzez stosowanie przejrzystych i etycznych zachowań. Najważniejszym aspektem jest ciągłe monitorowanie tego procesu i dostosowywanie się do niego w razie potrzeby.

Osiągnięcia

Dzięki wielu wysiłkom udało nam się już uzyskać wiele cennych certyfikatów i partnerstw. Naszym celem jest ciągłe doskonalenie naszego certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego i społecznego. Skupiamy się przy tym na jakości produktów i obsługi klienta.

Rozwój zrównoważony

Badamy również, w jaki sposób możemy przyczynić się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) ustanowionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W odniesieniu do naszej społecznej odpowiedzialności biznesu, odnosimy się do SDG, w których naszym zdaniem możemy odegrać rolę w nadchodzących latach.

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a przedstawiciel firmy wkrótce skontaktuje się z Tobą:

Zapisz się do naszego newslettera