Dla Ciebie i środowiskaE

PPowszechnie wiadomo, że przedsiębiorstwa mają duży wpływ na środowisko naturalne. Naszym obowiązkiem jako branży jest praca na rzecz zrównoważonego rozwoju, aby pozytywnie wpływać na środowisko i społeczeństwo. Robimy to, wykazując się przejrzystym i etycznym postępowaniem. W naszych działaniach i strategii uwzględniamy prawa człowieka, interesy konsumentów oraz kwestie społeczne, etyczne i środowiskowe. Otwarcie informujemy o naszych działaniach w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Przejrzystość i etyczne zachowanie są podstawą naszego podejścia do CSR.

Wdrożyliśmy solidny program zarządzania środowiskiem i sprawami społecznymi (Environmental-Social-Governance, ESG). Jest on stosowany na każdym etapie procesu produkcji sztucznej trawy: od łańcucha dostaw, poprzez produkcję, instalację, aż po przetwarzanie po zakończeniu eksploatacji. Zobaczysz także więcej nowych, przyjaznych dla środowiska produktów z naszej strony. Jako klient będziesz mieć partnera, który podejmuje zobowiązania i współpracuje z organizacjami i sieciami zaangażowanymi w ochronę środowiska i społeczeństwa.

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)?

Samoregulujący się model biznesowy, który pomaga firmom postępować w sposób odpowiedzialny. Szczególnie w podejmowaniu decyzji i działalności biznesowej wobec społeczeństwa i środowiska. CSR to proces ciągły. Osiąga się go poprzez stosowanie przejrzystych i etycznych zachowań. Najważniejszym aspektem jest ciągłe monitorowanie tego procesu i dostosowywanie się do niego w razie potrzeby.

Osiągnięcia

Dzięki wielu wysiłkom udało nam się już uzyskać wiele cennych certyfikatów i partnerstw. Naszym celem jest ciągłe doskonalenie naszego certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego i społecznego. Skupiamy się przy tym na jakości produktów i obsługi klienta.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Badamy również, w jaki sposób możemy przyczynić się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) ustanowionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W odniesieniu do naszej społecznej odpowiedzialności biznesu, odnosimy się do SDG, w których naszym zdaniem możemy odegrać rolę w nadchodzących latach.

Sustainable Development Goal 3 - Domo Sports Grass
Sustainable Development Goal 8 - Domo Sports Grass
Sustainable Development Goal 9 - Domo Sports Grass
Sustainable Development Goal 10 - Domo Sports Grass
Sustainable Development Goal 12 - Domo Sports Grass
Sustainable Development Goal 17 - Domo Sports Grass

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij formularz, a przedstawiciel firmy wkrótce skontaktuje się z Tobą:

Zapisz się do naszego newslettera