Domo® Sports Grass is een climate neutral gecertificeerde organisatie

Climate-Neutral Certified - Domo® Sports GrassDomo® Sports Grass engageert zich om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu. Dit omvat ook het bewust omgaan met onze CO2-uitstoot. Door het combineren van CO2-reductiemaatregelen in combinatie met de compensatie van onze resterende CO2 uitstoot is onze organisatie klimaatneutraal gecertificeerd. Dit is een volgende stap om onze inspanningen in relatie tot duurzaamheid te verankeren binnen elk niveau van onze bedrijfsactiviteiten, terwijl we aan onze klanten producten van hoge kwaliteit blijven leveren.

 

Wat betekent klimaatneutraal en hoe bereik je dat?

Reducing our CO2 emissions - Domo® Sports GrassTegen 2050 wil de Europese Unie het eerste klimaatneutrale continent zijn. Volgens de EU is een continent klimaatneutraal als het evenveel CO2-emissies absorbeert als het produceert (What is carbon neutrality and how can it be achieved by 2050? | News | European Parliament, 2023). Als gevolg van dit ambitieuze doel wordt klimaatneutraliteit een cruciale pijler in de activiteiten van Europese organisaties.

Hieruit volgend wordt het dudielijk dat het bereiken van klimaatneutraliteit uit twee componenten bestaat. De eerste, en belangrijkste component is het verminderen van onze eigen CO2-uitstoot die vrijkomt bij bedrijfsactiviteiten. Dit kan bijvoorbeeld door over te stappen naar hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen en windenergie. Daarnaast kan men zich inspannen om de energie-efficiëntie te verbeteren. Bij de tweede component gaat het over het absorberen van de overige hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij je bedrijfsactiviteiten. Je kunt dit compenseren door deel te nemen aan CO2- gecertificeerde projecten. Bovendien zijn CO2- reducerende activiteiten op de lange termijn voordeliger dan compensatie. Financiële besparingen op energiekosten zijn hier een eenvoudig voorbeeld van. Hoe lager de CO2-uitstoot, hoe minder moeite je moet te doen om CO2 te compenseren.

 

wat betekent Climate - Neutral Certified?

Climate - Neutral Certified is een label van Climate Neutral Group en wordt uitgegeven door onafhankelijke auditors. Het helpt organisaties om hun impact op het klimaat te verminderen, in lijn met de overeenkomst van Parijs (EUR-LEX - 22016A1019(01) - EN - EUR-LEX, s.d.) Als je organisatie klimaatneutraal gecertificeerd is betekent dat je kunt aantonen dat je actieve stappen onderneemt om zowel je CO2-uitstoot van bedrijfsactiviteiten te verminderen als de resterende onvermijdelijke CO2-uitstoot te compenseren met geverifieerde projecten van hoge kwaliteit. Het gaat dus veel verder dan alleen het toepassen van compensaties om je uitstoot aan te pakken. De onafhankelijke auditors controleren streng of de jaarlijkse verplichte CO2-reductiemaatregelen effectief worden geïmplementeerd voordat ze hun certificering toekennen. Als gevolg hiervan zal het aandeel compenserende activiteiten na verloop van tijd geleidelijk afnemen naarmate er meer maatregelen worden geïmplementeerd.

 

 

Hoe word je Climate-Neutral Certified?

Climate-Neutral Certified word je niet zomaar. Je moet aan verschillende criteria voldoen.

Climate-Neutral Certified - Domo® Sports Grass

 • Het meten van jouw CO2 uitstoot;
 • Het hebben van een jaarlijks plan om jouw CO2 emissies te verminderen.;
 • Het offsetten van overtollige emissies door een geverifieerd project;
 • Controleer en verifieer deze stappen door een onafhankelijke auditor.
   

 

onze aanpak om klimaatneutraal gecertificeerd te zijn en te blijven

Een klimaatneutraal gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe échte stappen te ondernemen om de eigen uitstoot te verminderen. Jaarlijks controleren de onafhankelijke auditors of de organisatie de maatregelen volgens het reductieplan effectief heeft geïmplementeerd en of deze inderdaad hebben geleid tot een vermindering van de CO2-uitstoot. Dit is essentieel om klimaatneutraal gecertificeerd te blijven. Hoe doet Domo® Sports Grass dit?

We verminderen koolstofuitstoot

Activiteiten die we doen om onze koolstofuitstoot te verminderen:

 • Eenvoudige kortetermijnacties van onze collega's: lichten en apparaten uitdoen aan het einde van de werkdag, deuren en ramen niet open laten staan in de winter, afval sorteren en duurzame materiaalkeuzes maken.
 • Zelf opgewekte energie uit zonnepanelen, aangevuld met groene stroom.
 • Gefaseerde installatie van Ledverlichting in al onze gebouwen.
 • Op lange termijn overstappen op duurzamere voertuigen en apparatuur.

 

We compenseren koolstofuitstoot

In samenwerking met de Climate Neutral Group ondersteunen we het *REDD+ Forest Conversation duurzaamheidsproject in Brazilië om het Amazonewoud te beschermen. Wij geloven dat het essentieel is om bestaande ecosystemen, die rijk zijn aan biodiversiteit, te beschermen. Dankzij dit project kan er ongeveer 99.000 hectare van het Amazonewoud worden beschermd. Het Amazonewoud is een symbool geworden en staat bekend als de 'longen van de aarde'. Dit verwijst niet alleen naar de compensatie van de CO2 uitstoot, maar ook naar de rijkdom aan planten- en diersoorten die er groeien en leven.

Waarom kiezen voor een Climate-Neutral Certified partner voor jouw kunstgras?

Kiezen voor kunstgras van een klimaatneutral gecertificeerde organisaties heeft veel voordelen voor jou als club of gemeente:

 

Positive impact - Domo® Sports Grass

 • Positieve impact op het klimaat:
  Door te kiezen voor kunstgras van een Climate-Neutral Certified organisatie, steun je echte, officieel erkende inspanningen om de impact op het klimaat verminderen.

 

 • Positief publiek imago:
  De maatschappij hecht meer waarde aan duurzaamheid. Dit kan één van de redenen zijn waarom een sporter besluit lid te worden van jouw sportclub.

 

 • Rolmodel:
  Door te kiezen voor een klimaatneutraal gecertificeerde organisatie, geef je het goede voorbeeld aan andere clubs en gemeenten op gebied van duurzaamheid. 

 

 • Aantrekkelijker naar sponsors en partners toe:
  Door te kiezen voor klimaatneutraal gecertificeerd kunstgras, verbeter je het algemene imago als club of gemeente. Dit maakt het aantrekkelijker voor potentiële sponsors en partner, waardoor financiële steun van je sportclub of project kan verhogen. 

 

 • Erkend certificaat:
  Het Climate Neutral certificaat is officieel erkend door ISEAL, wat betekent dat je zeker kan zijn dat jouw kunstgras afkomstig is van een organisatie die zich bewust inspant om haar CO2-uitstoot te verminderen. Bij de ontwikkeling van deze standaard heeft Climate Neutral Group zorgvuldig de "Codes of Good Practice" van ISEAL gevolgd, de instantie die wereldwijde duurzaamheidsnormen controleert.

 

Bovendien heeft Climate Neutral Group de status van 'Community Member' bij ISEAL bereikt, wat getuigt van hun sterke betrokkenheid. Bovendien worden alle gecertificeerde organisaties en producten grondig gecontroleerd door onafhankelijke 'certificeringsinstanties', ook wel auditors genoemd.

Hoe maken we duurzaamheid mogelijk in onze manier van werken?

We kunnen het niet langer negeren. Duurzaamheid is een cruciaal onderwerp geworden binnen de kunstgrasindustrie. We moeten ons ervan bewust zijn dat de beslissingen die we vandaag nemen invloed hebben op toekomstige generaties. Duurzaamheid is de standaard binnen ons bedrijfsmodel. Het is de basis voor het ontwikkelen van milieuvriendelijke kunstgrasoplossingen.

Klimaatneutraal gecertificeerd - Domo Sports Grass

Feel free to contact us

Heb je meer vragen relatie tot ons CO2-reductieplan? Of wil je meer informatie over hoe Climate Neutral Certified werkt?
Vul het onderstaande formulier in en uw vertegenwoordiger neemt binnenkort contact met u op:

Veelgestelde vragen

Klimaatneutraal vs koolstofneutraal

Klimaatneutraliteit verwijst naar een netto nuluitstoot van broeikasgassen. De bekendste zijn ongetwijfeld CO2 en methaan. CO2 is de grootste, goed voor ongeveer 80% van alle broeikasgasemissies in de EU. Naast CO2 en methaan zijn er nog veel meer minder bekende broeikasgassen die een negatieve rol spelen in het broeikaseffect. De verschillende soorten broeikasgassen hebben echter niet allemaal hetzelfde aardopwarmingsvermogen, daarom wordt hun effect ook uitgedrukt in kg CO2, omdat dit het gemakkelijker maakt om vergelijkingen te maken.

De term CO2-neutraal betekent dat er evenveel CO2 wordt geabsorbeerd als geproduceerd. Aangezien alle broeikasgassen worden uitgedrukt in kg CO2, kunnen we de termen klimaatneutraal en koolstofneutraal als synoniemen beschouwen.

Bron: Climate change: The greenhouse gases causing global warming | News | European Parliament. (s.d.). https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20230316STO776….

Verschil tussen klimaatneutraal and net zero

Dit zijn synoniemen van elkaar. Klimaatneutraal betekent nul emissies (netto nul) van broeikasgassen in de atmosfeer hebben.

Bron: 2050 Long-term Strategy. (s.d.). Climate Action. https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2050-….

 

Waarom is koolstofvermindering belangrijk?

Het broeikaseffect is de grootste veroorzaker van klimaatverandering. Broeikasgassen houden de warmte van de zon binnen en voorkomen dat die de ruimte bereikt, waardoor de aarde opwarmt. Veel broeikasgassen komen voor in de natuur, maar hun concentraties nemen aanzienlijk toe door de invloed van de mens. De grootste factor is CO2. Om de opwarming te stoppen, moet dit drastisch worden verminderd. Om de opwarming volledig te stoppen, moet de wereldwijde netto CO2-uitstoot nul worden.

Bron: Causes of climate change. (s.d.). Climate Action. https://climate.ec.europa.eu/climate-change/causes-climate-change_en.

Wat is klimaatneutraal

Klimaatneutraal verwijst naar een netto nuluitstoot van broeikasgassen. Klimaatneutraliteit is een doel dat de EU tegen 2050 wil bereiken.

Bron: Climate change: The greenhouse gases causing global warming | News | European Parliament. (s.d.). https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20230316STO776….

Wat is klimaatneutraal gecertificeerd?

Wanneer je als organisatie klimaatneutraal gecertificeerd bent, betekent dit dat je bewijst dat je bewust bezig bent met je CO2-reductie. Bij het genereren van een certificaat heb je:

 • je CO2-voetafdruk gemeten om te weten hoeveel je uitstoot tijdens het uitvoeren van je bedrijfsactiviteiten;
 • een reductieplan opgesteld om je CO2-uitstoot te verminderen;
 • een duurzaamheidsproject gekozen ter compensatie van de momenteel onvermijdelijke CO2-uitstoot.

Bron: Get Certified - Climate neutral certification. (2022, 16 november). Climate Neutral Certification. https://www.climateneutralcertification.com/ins-outs/.

Bronnen:

What is carbon neutrality and how can it be achieved by 2050? | News | European Parliament. (2023, 4 december). https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050.

EUR-LEX - 22016A1019(01) - EN - EUR-LEX. (s.d.). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:22016A1019(01).

Schrijf je in op onze nieuwsbrief