CO2-reductie voor industrieën, gemeenten en sportclubs

De Europese Unie heeft heldere doelen gesteld: een reductie van 55% in broeikasgasuitstoot tegen 2030 en volledige klimaatneutraliteit tegen 2050. Deze ambitieuze doelstelling heeft niet alleen gevolgen voor hele industrieën, maar ook voor gemeenten en sportclubs die betrokken zijn bij de uitvoering van sportinfrastructuurprojecten. Het is essentieel om te benadrukken dat we deze inspanningen niet slechts verrichten om aan regelgeving te voldoen, maar ook om actief bij te dragen aan milieuzorg. Bovendien kunnen activiteiten gericht op CO2-reductie op de lange termijn leiden tot kostenbesparingen. Het aantonen van beheer over je CO2-emissies kan resulteren in een concurrentievoordeel en een positieve reputatie.

Wij doen echte inspanning om onze CO2-uitstoot te verminderen

Om je te ondersteunen bij het behalen van zowel de EU-doelstellingen als je eigen doelstellingen voor CO2-reductie, hebben we een strategie ontwikkeld om onze CO2-uitstoot te verminderen. Deze strategie omvat diverse maatregelen die gericht zijn op het verkleinen van onze CO2-voetafdruk. We laten ons hierbij leiden door certificeringen van Climate Neutral en de CO2-Prestatieladder. Het verkrijgen van certificering van deze instanties vereist tastbaar bewijs van genomen acties. Door voor onze producten te kiezen, kun je dan ook met zekerheid stellen dat het kunstgras is vervaardigd binnen een organisatie die zich verantwoordelijk toont voor haar uitstoot van CO2-emissies.

Hoe we de carbon emissies in onze kunstgrasproductie verminderen

We nemen diverse stappen om de CO2-uitstoot tijdens het productieproces van onze kunstgrasproducten te verminderen.

  1. Meten van onze huidige carbon footprint: 2332 ton CO2 in 2022

  2. Opstellen van reductiedoelstellingen tot 2035

  3. Opstellen van een actieplan om onze CO₂-emissies op Scope 1 + 2 + 3 jaarlijks te verminderen.

  4. Compenseren van overtollige CO2-emissies door reductie project 

  5. Ons laten certificeren en advies inwinnen over onze acties: Climate-Neutral en CO2 Prestatieladder

  6. Onze inspanningen monitoren en rapporteren

Hoe we onze CO2-emissies op productniveau verminderen

Onze inzet voor het verminderen van CO2-emissies strekt zich uit in het aanbieden van producten die specifiek zijn ontworpen ter ondersteuning van deze missie. We leggen de focus op het verminderen van CO2-uitstoot op productniveau, met name in de grondstoffen, zoals garens en backings. Bovendien dragen onze performance infill aanzienlijk bij aan het verminderen van de CO2-voetafdruk. Het handhaven van hoge kwaliteit voor de gebruiker staat hierbij centraal. Het vinden van een balans tussen spelersprestaties en duurzaamheid doordringt elk aspect van ons aanbod. Deze milieuvriendelijke aanpak stelt ons niet alleen in staat om hoogwaardige producten te leveren, maar zorgt er ook stap voor stap voor dat we een tastbare impact hebben op CO2-reductie.

Carbon emission reduction on product level - guiding logo's - Domo Sports Grass

Hoe ziet ons complete duurzaamheidsbeleid eruit?

Duurzaamheid is tegenwoordig van essentieel belang in de kunstgrasindustrie, en dit strekt zich uit tot meer dan alleen de CO₂-uitstoot verminderen. De keuzes die we vandaag maken, hebben invloed op toekomstige generaties. Duurzaamheid is nu een integraal onderdeel van ons bedrijfsmodel, en vormt de basis voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke kunstgrasoplossingen. Hierbij leggen we de nadruk op CO2-reductie, circulariteit, het menselijke aspect en het voldoen aan het ECHA-microplastics ban.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Domo Sports Grass

Stel vrijblijvend je vraag

Wil je meer weten over onze CO2-reductiestrategie?
Vul het formulier in en jouw vertegenwoordiger neemt binnenkort contact met je op.

CAPTCHA

Veelgestelde vragen

Waarom is CO2-reductie belangrijk?

Het broeikaseffect vormt de voornaamste oorzaak van klimaatverandering. Broeikasgassen houden de zonnewarmte vast en beletten deze om de ruimte te bereiken, waardoor de aarde opwarmt. Hoewel veel broeikasgassen van nature voorkomen, neemt hun concentratie aanzienlijk toe als gevolg van menselijke invloeden, waarbij CO2 de grootste boosdoener is. Om de opwarming van de aarde te beperken, is een drastische vermindering van CO2-uitstoot noodzakelijk. Een volledige stopzetting van de opwarming vereist uiteindelijk een wereldwijde netto CO2-uitstoot van nul.

Bron: Causes of climate change. (s.d.). Climate Action. https://climate.ec.europa.eu/climate-change/causes-climate-change_en.

Wat is een eenvoudige definitie van CO2-voetafdruk?

Dit is de totale hoeveelheid broeikasgassen die direct of indirect vrijkomt door een individu, organisatie, evenement, product of activiteit. Dit wordt meestal uitgedrukt in KG of ton CO2. Het meten van de CO2-voetafdruk is een manier om de impact op het milieu te kwantificeren en om te zien wat er kan worden verbeterd. De CO2-voetafdruk omvat scope 1-, scope 2- en scope 3-emissies.

Bron: The Greenhouse Gas Protocol. (s.d.). http://pdf.wri.org/ghg_protocol_2004.pdf.

Wat kunnen bedrijven doen om CO2-uitstoot te verminderen?

Bedrijven hebben de mogelijkheid om hun CO2-uitstoot te verminderen door diverse maatregelen te nemen, zoals de overstap naar duurzame en hernieuwbare energie, het benutten van alternatieve brandstoffen, en het gebruik van gerecycleerde materialen. Tevens kunnen ze ervoor kiezen om producten recycleerbaar te maken, eventueel in een gesloten kringloop.

Is de CO2-voetafdruk van kunstgras hoger of lager dan natuurgras

Beide oplossingen hebben zijn voor-en nadelen in relatie tot de CO2-uitstoot.
Het grote voordeel van natuurgras in vergelijking met kunstgras is dat het uit zichzelf CO2 opneemt uit de lucht. Gras is nog steeds een plant terwijl kunstgras gemaakt is uit kunststof.

Omgekeerd heeft kunstgras ook heel wat voordelen die je niet bij natuurgras kan terugvinden. Natuurgras vergt heel wat onderhoud in vergelijking met kunstgras. Denk maar aan stroom of brandstof die een grasmachine nodig heeft. In de zomer kan dit zelfs oplopen tot 1 keer per week. Daarenboven is maaiafval van natuurgras moeilijker composteerbaar waardoor CO2 en methaan vrijkomen. Kunstgras heeft aanzienlijk minder onderhoud nodig en creëert geen tuinafvalproblemen.

Daarnaast vermijdt kunstgras het gebruik van schadelijke chemicaliën voor onkruid- en mosbestrijding, waardoor de ecologische voetafdruk verder daalt. Het lagere waterverbruik tijdens droge periodes draagt ook bij aan milieuwinst. Natuurgras moet ook regelmatig worden bijgezaaid, wat de waterconsumptie nog meer de lucht in duwt.

Kortom, duurzaam geproduceerd kunstgras biedt niet alleen lange levensduur, maar is ook volledig recyclebaar. Dit zorgt voor jarenlang plezier in de vorm van een herbruikbare kunstgrasmat. Niet slecht voor het milieu toch?