Disclaimer

De informatie in deze communicatie kan vertrouwelijke informatie bevatten, die uitsluitend bestemd is voor gebruik door de persoon of entiteit aan wie zij is gericht, en kan beschermd zijn door het beroepsgeheim. U mag de inhoud ervan niet kopiëren, bekendmaken of verspreiden. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de informatie in deze communicatie, noch voor enige vertraging in de ontvangst ervan. Bovendien aanvaardt het bedrijf geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op de informatie. Het bedrijf garandeert niet dat de integriteit van deze communicatie is gehandhaafd of dat de communicatie vrij is van virussen, onderschepping of interferentie. Als u niet de beoogde ontvanger van deze communicatie bent, laat ons dat dan per e-mail weten en verwijder deze uit uw systeem.

De onderneming behoudt zich bovendien het recht voor zich niet gebonden te achten door een e-mail en eventuele bijgevoegde bestanden die zijn verzonden door een werknemer van de onderneming of door enige andere persoon die geen wettelijke vertegenwoordiger is van de onderneming volgens haar statuten. De algemene voorwaarden van de onderneming zijn van toepassing op elk contract dat per e-mail wordt gesloten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door een wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming volgens haar statuten. Door het plaatsen of bevestigen van een bestelling verklaart de ontvanger van deze e-mail kennis te hebben genomen van de inhoud van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.