Privacyverklaring voor Domo Sports Grass

Domo Sports Grass is het kunstgrasmerk voor sporttoepassingen van Sports and Leisure Group NV. Sports and Leisure Group NV hecht een heel groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Sports and Leisure Group NV respecteert de privacy van de gebruikers van haar websites in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. We verbinden er ons dan ook toe om de persoonsgegevens die ons verstrekt worden met de nodige zorg te behandelen.

Deze privacyverklaring is bestemd voor natuurlijke personen.

De informatie die u kan vinden op onze website is beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens dient te verstrekken. Mocht u ons alsnog verstrekken met bepaalde persoonsgegevens via de website dan kunnen we u al meedelen dat de mogelijkse verwerking van deze persoonsgegevens geheel in overeenstemming is met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonsgegevens die u via deze website verstrekt, worden verwerkt door Sports and Leisure Group NV, Industriepark-West 43, 9100 Sint-Niklaas, België. Sports and Leisure Group NV verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

De verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens is:

Sports and Leisure Group NV
Business Line: Domo Sports Grass
Mw Delhy Ramoudt
Marketeer
marketing@domosportsgrass.com
+32 (0)3 780 45 70
Industriepark-West 43
9100 Sint-Niklaas

Inschrijvingen op e-nieuwsbrieven worden uitsluitend in het nieuwsbrievensysteem opgenomen en enkel voor de e-nieuwsbrief waarvoor de inschrijving gebeurt. Uitschrijven is steeds mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

Sports and Leisure Group NV geeft uw gegevens enkel door aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van eventueel bovenstaande doeleinden. Sports and Leisure Group NV maakt gebruik van de diensten van derde personen voor het verzorgen van de internet omgeving (webhosting) en het verzorgen van de IT-infrastructuur. De persoonsgegevens zullen in geen enkel geval gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) kunnen enkel verwerkt worden mits expliciete toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Conform de wet beschikt u als gebruiker/inschrijver over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Sports and Leisure Group NV, Industriepark-West 43, 9100 Sint-Niklaas België of via marketing@domosportsgrass.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Sports and Leisure Group NV zal uw gegevens bewaren zolang u ingeschreven blijft op de nieuwsbrief.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met de bovenstaande verwerkingsverantwoordelijke. U heeft daarnaast altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Internetbrowsers laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s zoals twitter, facebook en LinkedIn te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze netwerken zelf. Deze netwerken hebben een eigen verwerking van uw persoonsgegevens. Sports and Leisure Group NV kan hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent, Afdeling Gent, België bevoegd.