Informacja o ochronie prywatności Domo Sports Grass

Domo Sports Grass to marka sztucznej trawy do zastosowań sportowych należąca do Sports and Leisure Group NV. Sports and Leisure Group NV przywiązuje dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i prywatności. Sports and Leisure Group NV szanuje prywatność użytkowników swoich stron internetowych zgodnie z przepisami obowiązującego ustawodawstwa dotyczącego ochrony prywatności. Dlatego zobowiązujemy się do traktowania dostarczonych nam danych osobowych z należytą starannością.

Niniejsza informacja o prywatności jest przeznaczona dla osób fizycznych.

Nie muszą Państwo podawać żadnych danych osobowych, aby uzyskać dostęp do informacji na naszej stronie internetowej. Jeśli jednak podasz jakieś dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej, możemy Cię zapewnić, że przetwarzanie tych danych osobowych będzie w pełni zgodne z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dane osobowe, które podajesz za pośrednictwem tej strony internetowej, będą przetwarzane przez Sports and Leisure Group NV, Industriepark-West 43, 9100 Sint-Niklaas, Belgia. Sports and Leisure Group NV przetwarza dane osobowe tylko do celów, dla których zostały one zebrane i tak długo, jak jest to wymagane do tego celu.

Administratorem wszystkich Twoich danych jest:

Sports and Leisure Group NV
Business Line: Domo Sports Grass
Pani Delhy Ramoudt
Marketeer
marketing@domosportsgrass.com
+32 (0)3 780 45 70
Industriepark-West 43
9100 Sint-Niklaas

Zapisy do e-newsletterów są uwzględniane w systemie newsletterów i tylko dla tego e-newslettera, dla którego dokonano zapisu. Z subskrypcji można zawsze zrezygnować poprzez link w newsletterze.

Sports and Leisure Group NV przekaże Twoje dane stronom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji któregokolwiek z powyższych celów. Sports and Leisure Group NV korzysta z usług stron trzecich, aby zorganizować swoje środowisko internetowe (hosting) i infrastrukturę IT. W żadnym wypadku dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych.

Dane osobowe osób niepełnoletnich (poniżej 16 roku życia) mogą być przetwarzane wyłącznie za wyraźną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Zgodnie z prawem użytkownicy/ subskrybenci mają ustawowe prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich korekty. Za okazaniem dowodu tożsamości możesz bezpłatnie otrzymać pisemną kopię swoich danych osobowych, wysyłając pisemny, opatrzony datą i podpisany wniosek do Sports and Leisure Group NV, Industriepark-West 43, 9100 Sint-Niklaas Belgium lub przez  marketing@domosportsgrass.com. Jeśli to konieczne, możesz również poprosić o poprawienie szczegółów, które są nieprawidłowe, niekompletne lub nieistotne. Sports and Leisure Group NV będzie przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będziesz subskrybować newsletter.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek skargi dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o niezwłoczny kontakt z powyższym administratorem. Ponadto zawsze przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony prywatności.

Podczas wizyty na stronie internetowej na dysku twardym Państwa komputera mogą zostać umieszczone dane o charakterze nieosobowym, takie jak typ przeglądarki, adres IP, platforma oraz pliki "cookies". Dzieje się tak wyłącznie w celu lepszego dostosowania strony internetowej do potrzeb powracających gości.

Przeglądarki internetowe umożliwiają zablokowanie plików cookie, otrzymywanie ostrzeżeń o ich instalacji lub późniejsze usunięcie plików cookie z dysku twardego. W tym celu należy skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki internetowej.

Ta strona zawiera przyciski do promowania stron takich jak twitter, Facebook i LinkedIn lub do udostępniania w sieciach społecznościowych. Przyciski są wykonane za pomocą kodu dostarczonego przez same sieci. Sieci te przetwarzają również Twoje dane osobowe. Sports and Leisure Group NV nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

Niniejsza informacja o prywatności może zostać zmieniona w przyszłości. Nasza polityka w zakresie danych osobowych jest regularnie sprawdzana pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na tej stronie.

Prawo właściwe i sądy właściwe.

Niniejsza strona podlega prawu belgijskiemu. W przypadku sporów właściwe będą wyłącznie sądy Dystryktu Gandawa, departament Gandawa.