Jakie wyzwania napotykamy, dostarczając produkty z ekologicznej sztucznej trawy?

Powszechnie wiadomo, że przemysł ma znaczący wpływ na środowisko. Z drugiej strony, ma on największą zdolność do minimalizowania swojego negatywnego wpływu. W branży sztucznej trawy Domo® Sports Grass zidentyfikowało trzy główne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, wynikające z różnych ram regulacyjnych i przepisów, a także negatywnego postrzegania trawy syntetycznej ze względu na jej plastikowy skład. 

1. EU Green Deal

EU Green Deal to ambitna inicjatywa polityczna skoncentrowana na trzech tematach: redukcji emisji dwutlenku węgla, przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz trosce o ludzi i regiony. Dzięki EU Green Deal Unia Europejska chce:

 • Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.
 • Realizacja wzrostu gospodarczego bez wyczerpywania zasobów naturalnych
 • Nie pozostawiając żadnej osoby ani regionu samemu sobie

 

Źródło: The European Green Deal. (2021, July 14). European Commission. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/e…

2. Ograniczenia dotyczące określonych produktów ze sztucznej trawy

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) wprowadziła ograniczenie sprzedaży polimerowych granulatów wypełniających stosowanych na boiskach piłkarskich ze sztuczną murawą. Ten tak zwany zakaz mikroplastiku ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się mikroplastiku w środowisku. Zakaz wchodzi w życie w 2031 r. i dotyczy kompletnych boisk piłkarskich ze sztucznej trawy.

Kolejne ograniczenie zostało zaproponowane przez Międzynarodową Federację Hokeja (FIH). Zakaz ten dotyczy w szczególności boisk do hokeja na wodzie wykorzystywanych w oficjalnych meczach. Pomimo tego, że jest to preferowana nawierzchnia do profesjonalnego hokeja, zakaz ten będzie miał znaczący wpływ na nawierzchnię do gry i ogólną dynamikę sportu hokejowego.

 

Źródła:

Microplastics - ECHA. (n.d.). https://echa.europa.eu/hot-topics/microplastics

Development of dry (Non-Irrigated) hockey turfs. (n.d.). International Hockey Federation. https://www.fih.hockey/dryturf

3. Zmiana społeczna

Zarówno w organizacjach, jak i rządach, zrównoważony rozwój odgrywa dziś ważną rolę w zamówieniach na infrastrukturę sportową. Chociaż naszymi głównymi klientami są władze lokalne, stowarzyszenia, wykonawcy i architekci, którzy często biorą udział w przetargach, ostateczna decyzja nadal leży w rękach jednostek. Osoby te logicznie kierują się osobistymi normami i wartościami przy dokonywaniu wyborów. Wpływ na środowisko i zrównoważony rozwój mogą być niektórymi z tych wartości. Wartości te mogą być ważne nie tylko dla tych decydentów, ale mogą również odgrywać rolę dla sportowców przy wyborze klubu, potencjalnych inwestorów i sponsorów.

Stosujemy społeczną odpowiedzialność biznesu

Aby sprostać wyzwaniom zrównoważonego rozwoju

Wszystkie zidentyfikowane wyzwania wymagają samoregulującego się modelu biznesowego - i działań, które pomogą nam im sprostać: Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Dobra strategia CSR może pomóc firmom w dokonywaniu najbardziej zrównoważonych wyborów w zakresie ich działalności i rozwoju produktów. Ważna jest również innowacyjność.  Przyjmując politykę społecznej odpowiedzialności biznesu, ostatecznie chcemy osiągnąć lepsze i bardziej zrównoważone obiekty sportowe ze sztucznej trawy dla środowiska, graczy i klubów. Polityka CSR Domo® Sports Grass koncentruje się głównie na zidentyfikowanych przez nas wyzwaniach środowiskowych.

Obejrzyj wideo, aby zapoznać się z krótkim przeglądem lub znajdź bardziej szczegółowe informacje poniżej.

Dbamy o Ciebie i środowisko

___

Społeczna odpowiedzialność biznesu - Domo Sports Grass

Kierujemy się Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Zgodnie z naszą społeczną odpowiedzialnością biznesu, starannie wybraliśmy konkretne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), które są zgodne z naszymi wartościami i wiedzą, kierując nasze wysiłki w kierunku znaczącego wkładu w globalne wyzwania. W Domo® Sports Grass przyjmujemy zmiany, aktywnie starając się wywierać pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Nasz wybór SDGs jest świadomym krokiem w kierunku wypełnienia naszego zobowiązania do innowacji i odpowiedzialności korporacyjnej, identyfikując obszary, w których możemy wywrzeć znaczący wpływ w nadchodzących latach.


Jako lider branży zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za generowanie pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo. Nasze zaangażowanie w innowacje jest na czele naszego etosu biznesowego i nieustannie dążymy do ewolucji w sposób zrównoważony. Zaangażowanie to obejmuje zarówno innowacje produktowe, jak i procesowe, a także ciągłe inwestycje w umiejętności naszych oddanych pracowników. 
 

Dlaczego wierzymy w zrównoważony rozwój

Jako lider rynku zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za wywieranie pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo. Zrównoważony rozwój jest jedną z podstawowych zasad, które kierują każdą podejmowaną przez nas decyzją i znajdują odzwierciedlenie w naszych procesach rozwoju produktów, w których priorytetowo traktujemy produkty z ekologicznej sztucznej trawy i techniki produkcji. Nieustannie poszukujemy innowacyjnych sposobów, aby nasze produkty i zakłady produkcyjne były bardziej zrównoważone bez uszczerbku dla jakości i wydajności.


Aby zapewnić, że zrównoważony rozwój jest zakorzeniony w naszej kulturze, inwestujemy w umiejętności i rozwój naszych pracowników. Umożliwiamy im integrację zrównoważonych praktyk z każdym aspektem naszej działalności.


Zasadniczo zrównoważony rozwój nie jest dla nas tylko celem; to podróż, w którą jesteśmy zaangażowani. Wierzymy, że dzięki zrównoważonemu rozwojowi możemy nie tylko rozwijać się jako firma, ale także wnosić pozytywny wkład w dobrobyt naszej planety i całego społeczeństwa.
 

Nie krępuj się pytać

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak pracujemy nad tym, aby być bardziej zrównoważonym? A może chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produkty z ekologicznej ze sztucznej trawy?
Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel wkrótce się z Tobą skontaktuje:

CAPTCHA

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w branży sztucznej trawy, a także we wszystkich innych branżach, obejmuje zobowiązanie do działania w sposób etyczny i odpowiedzialny, przy jednoczesnym uwzględnieniu wpływu naszej działalności na środowisko i społeczeństwo. Obejmuje to wysiłki mające na celu zminimalizowanie szkód dla środowiska poprzez zrównoważone procesy produkcyjne, takie jak zmniejszenie zużycia wody, minimalizacja odpadów i stosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska. 
Polityka CSR Domo® Sports Grass opiera się na 5 filarach: 

 • Certyfikaty i sieci zrównoważonego rozwoju
 • Rozwój i produkty z ekologicznej sztucznej trawy
 • Działania mające na celu redukcję emisji dwutlenku węgla
 • Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
 • Troska o ludzi

Czym są cele zrównoważonego rozwoju w prostych słowach?

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) to zestaw globalnych celów przyjętych przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu sprostania niektórym z najpilniejszych wyzwań zrównoważonego rozwoju na świecie. Cele te obejmują szeroki zakres zagadnień, w tym wyeliminowanie ubóstwa i głodu, promowanie dobrego zdrowia i dobrobytu, zapewnienie wysokiej jakości edukacji, osiągnięcie równości płci i walkę ze zmianami klimatu. Zasadniczo służą one jako plan stworzenia lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich ludzi i planety. 

Domo® Sports Grass wybrało 10 z tych 17 SDG, w których możemy wywrzeć znaczący wpływ na naszą organizację w nadchodzących latach:

SDG 3 - Dobre zdrowie i samopoczucie
SDG 4 - Dobra jakość edukacji
SDG 5 - Równość płci
SDG 8 - Godne zatrudnienie i wzrost gospodarczy
SDG 9 - Przemysł, innowacje i infrastruktura
SDG 10 - Redukcja nierówności
SDG 11 -Zrównoważone miasta i osiedla
SDG 12 - Zrównoważone konsumpcja i produkcja
SDG 13 - Działania przeciwko zmianie klimatu
SDG 17 - Partnerstwo w celu osiągnięcia celów
 

 

Jakie są korzyści z bycia zrównoważoną firmą produkującą sztuczną trawę?

Współpraca ze zrównoważoną firmą produkującą sztuczną trawę oferuje wiele korzyści.  Po pierwsze, Twój projekt jest wykonany w sposób przyjazny dla środowiska i przy użyciu produkty ze ekologicznej sztucznej trawy. W ten sposób osiągasz swoje własne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Po drugie, poprawia to wizerunek obiektu sportowego, co może przyciągnąć więcej członków, potencjalnych inwestorów lub sponsorów. Wybór Domo® Sports Grass jako partnera w zakresie zrównoważonego rozwoju gwarantuje również, że Twój ekologiczny obiekt sportowy oferuje wydajność gry, której potrzebują Twoi zawodnicy. Zawsze koncentrujemy się na tworzeniu właściwej równowagi między potrzebami graczy, klubów sportowych i środowiska.

Jakie są trzy zalety zrównoważonego rozwoju?

Zakup produkty ekologicznej ze sztucznej trawy ma wiele zalet. Uważamy, że trzy główne korzyści to:

 • Pozytywny odbiór społeczny: W miarę jak ludzie traktują zrównoważone praktyki bardziej priorytetowo, sportowcy mogą być przyciągani do klubów, które wykazują zaangażowanie w odpowiedzialność za środowisko i wartości etyczne.
 • Długoterminowe oszczędności: Chociaż produkty ze ekologicznej sztucznej trawy mogą wiązać się z wyższymi kosztami początkowymi, mogą one potencjalnie generować znaczne długoterminowe oszczędności dla klubu. Oszczędności te można osiągnąć dzięki takim czynnikom, jak zwiększona odporność na zużycie, zmniejszone wydatki na konserwację, mniejsze zużycie wody i zmniejszona potrzeba uzupełniania wypełnienia. Ważne jest, aby pamiętać, że zakres oszczędności kosztów będzie się różnić w zależności od konkretnego rodzaju wybranego produktu.
 • Atrakcyjność dla sponsorów i partnerów: Wybór ekologicznych rozwiązań produktowych może potencjalnie zwiększyć atrakcyjność klubu sportowego dla potencjalnych sponsorów i partnerów, prowadząc do zwiększenia wsparcia finansowego.

Czym jest ESG w prostych słowach?

ESG to skrót od Environmental, Social, and Governance (środowisko, społeczeństwo i zarządzanie). Jest to struktura, która pomaga firmom w ich zrównoważonym rozwoju i praktykach etycznych. 

Jakie są trzy filary ESG?

ESG obejmuje trzy filary:

 • Środowisko: Wpływ firmy na planetę, taki jak ślad węglowy lub gospodarka odpadami.
 • Społeczne: Interakcja między firmą a ludźmi, w tym pracownikami, klientami i społecznościami.
 • Zarządzanie: Przywództwo, etyka i przejrzystość w podejmowaniu decyzji przez firmę.

Zapisz się do naszego newslettera