We bereikten het CO2 Prestatieladder Trede 3 certificaat

Het behalen van de CO2 Prestatieladder Trede 3 toont aan dat we proactieve stappen ondernemen in het verminderen van onze CO2-uitstoot en duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. Op deze pagina leggen we uit wat het betekent om het CO2 Prestatieladder Trede 3 certificaat te behalen. Daarnaast geven we inzicht in de concrete maatregelen die we nemen om onze CO2-voetafdruk te verkleinen.
 

 

Trede 3 : Uitstekende beoordeling voor productiebedrijven

Hoewel trede 5 de hoogst haalbare stap is, is het aanzienlijk ambitieuzer en uitdagender wanneer je het hele productieproces van kunstgras certificeert in plaats van enkel een distributielocatie of installatiefase. Wij kozen voor deze ambitieuze weg en zijn trots op het behalen van trede 3 op het CO2 Prestatieladder certificaat. Deze certificering heeft betrekking op het gehele productieproces en geldt dus niet alleen voor de aanleg van kunstgras, maar voor het gehele proces van de realisatie van uw sportinfrastructuur.

 

 

Wat betekent dit CO2- certificaat voor jou?

Domo Sports Grass achieved CO2 performance ladder level 3 for the entire production processDoor te kiezen voor een kunstgrasbedrijf dat gecertificeerd is op trede 3 draagt u bij aan nationale en Europese klimaatdoelstellingen. De EU heeft specifieke klimaatdoelen gesteld om de emissieuitstoot te verminderen. Door kunstgras te kiezen van een bedrijf dat gecertificeerd is met de CO2 Prestatieladder, tonen sportclubs en gemeenten hun betrokkenheid bij CO2- reductie. Deze keuze verbetert ook je publieke imago bij andere gemeenten en huidige of potentiële clubleden. Het creëert daarenboven de mogelijkheid om je project of club aantrekkelijker te maken voor investeerders.

 

Hoe we trede 3 hebben bereikt en behouden

1. We brengen onze scope 1 2 3 carbon emissies op jaarlijkse basis in kaart

We brengen jaarlijks de CO2-voetafdruk van onze organisatie in kaart. Dit omvat niet alleen de directe uitstoot door brandstofverbruik, maar ook de indirecte uitstoot door het inkopen van goederen en diensten.
Onze totale CO2-voetafdruk was 2332 ton CO2 in 2022 en 1557 ton in 2023. Hier is een overzicht van onze voetafdruk voor scope 1 2 en 3 voor elk jaar:
 

CO2-voetafdruk 2023 - aandeel per scope

CO2-voetafdruk 2022 - aandeel per scope

 

 

2. Doelen stellen voor CO2-reductie

We formuleerden concrete doelstellingen om de CO2-uitstoot te verminderen. Hierbij de doelstellingen voor Domo® Sports grass voor scope 1 2 en 3:

Categorie Doel in vergelijking met referentiejaar 2022
Scope 1 + 2 + Zakelijke reizen 25% reductie tegen 2025
Scope 1 + 2 + Zakelijke reizen + Woon-werkverkeer 40% reductie tegen 2030
Klimaatneutraal tegen 2050
Groene elektriciteit/ brandstoffen Inkopen 100% groene stroom vanaf 2023

Om de grote doelstellingen tegen 2025 en 2030 te halen, zouden we jaarlijkse reductiedoelstellingen voor scope 1 2 3 emissies moeten halen: 

Categorie 2023 (vs 2022) 2024 (vs 2022) 2025 (vs 2022)
Scope 1 -1% -3% -5%
Scope 2 -10% -15% -18%
Zakelijke reizen (Scope 3) -1% -1% -2%

 

 

3. CO2- reducerende acties ondernemen 

Om onze CO2-reductiedoelstellingen voor scope 1 2 3 emissies te behalen, en deze streefwaarden te kunnen behouden, hebben we de volgende acties geïmplementeerd: 

Scope 1

 • Simpele acties door onze collega's: lichten en apparaten uitschakelen aan het einde van de werkdag, deuren en ramen niet laten opstaan in de winter, afval sorteren en duurzame materiaalkeuzes maken
 • Warmteterugwinning om gasverbruik te verminderen
 • Overschakelen van latex naar Domo® Infinitum backing (vermindering van gasemissies van oven)
 • Overschakelen naar duurzamere voertuigen en apparatuur
 • Maatregelen met betrekking tot gas-en brandstofverbruik van het bedrijfswagenpark
 • Afval wordt op verantwoorde wijze verwerkt en opgehaald door een geschikte afvalverwerkingspartner
   

Scope 2

 • Eigen opgewekte energie uit zonnepanelen, aangevuld met groene stroom
 • Gefaseerde installatie van LED-verlichting in al onze gebouwen
   

Scope 3

 • Kiezen voor vluchten met een lagere uitstoot als u met het vliegtuig reist
 • Stimuleer werknemers om alternatief vervoer te gebruiken voor kortere reizen
 • De graad van vergaderingen op afstand verhogen
 • Mensen die minder dan 10 km van het werk wonen moedigen we aan om met de fiets naar het werk te komen.

 

 

4. Communiceren en rapporteren

Om onze doelen te bereiken, is de inzet van ons personeel essentieel. Daarom is communicatie met hen noodzakelijk. Intern leren ze welke acties ze kunnen ondernemen om bij te dragen aan onze doelstellingen. Extern zorgen we voor transparantie via onze website, waar we onze certificaat- en toeleveringsketeninitiatieven laten zien: 

 

Door deze stappen te nemen, kunnen we het CO2 Prestatieladder certificaat behalen en behouden, waarmee we onze oprechte betrokkenheid bij het verminderen van onze impact op het klimaat aantonen. Dit CO2-certificaat bewijst niet alleen onze inspanningen, maar motiveert ons ook om voortdurend te verbeteren en te streven naar uitmuntendheid.

 

Wat is de CO2 Prestatieladder

Het CO2 Prestatieladder certificaat dient als hulpmiddel voor bedrijven en organisaties om hun scope 1, 2 en 3 uitstoot te verminderen en tegelijkertijd duurzaamheid te bevorderen. Het biedt niet alleen een voordeel bij inschrijvingen op aanbestedingen, maar functioneert ook als zowel een CO2-managementsysteem als een inkooptool.

Een CO2 Prestatieladder certificering is een investering die zich direct terugbetaalt in lagere energiekosten, materiaalbesparingen en innovatie. Het primaire doel is om organisaties te stimuleren inzicht te krijgen in hun CO2-uitstoot en continu te zoeken naar mogelijkheden om deze in projecten te minimaliseren.

De ladder bestaat uit verschillende niveaus, waarbij trede 5 het meest ambitieus is op het gebied van CO2-reductie. Bedrijven worden op een bepaalde trede gecertificeerd op basis van hun prestaties op het gebied van CO2-reductie en duurzaamheidsinspanningen.

Meer informatie Wat is de ladder (co2-prestatieladder.nl)

 

Hoe maken we CO2 - reductie mogelijk in onze manier van werken?

CO2-reductie is een veelbesproken onderwerp in de huidige maatschappij. Het is een belangrijk onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van ons bedrijf. We passen emissiereductie toe in onze processen en producten.

CO2 Prestatieladder Certificaat - Domo Sports Grass

Stel vrijblijvend je vraag

Heb je meer vragen over onze CO2-reductieplannen? Of wil je meer informatie over hoe de CO2-Prestatieladder werkt?
Vul het onderstaande formulier in en jouw vertegenwoordiger neemt binnenkort contact met je op.
 

CAPTCHA

Veelgestelde vragen

Wat zijn scope 1 2 3 emissies?

Scope 1-emissies omvatten directe emissies van bronnen die eigendom zijn van of onder de directe controle staan van de rapporterende organisatie. Deze emissies zijn meestal het gevolg van activiteiten op locatie, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen in voertuigen van het bedrijf, industriële processen en verwarmingssystemen.


Scope 2-emissies omvatten de indirecte emissies die samenhangen met de opwekking van ingekochte energie die door de verslaggevende organisatie wordt gebruikt. Deze emissies worden niet ter plaatse gegenereerd, maar vloeien voort uit de productie van de elektriciteit of warmte die door de organisatie wordt verbruikt.


Scope 3-emissies vertegenwoordigen een bredere categorie van indirecte emissies die niet onder Scope 1 of Scope 2 vallen. Ze omvatten de volledige toeleveringsketen en productlevenscyclus van de organisatie en geven een uitgebreider beeld van de milieu-impact.
 

Bron: European Central Bank. (2022, 29 july). ECB Environmental Statement 2022https://www.ecb.europa.eu/ecb/climate/green/html/ecb.environmentalstatement202207~dedabd566b.en.html

Wat is de betekenis van directe emissies

Directe emissies zijn broeikasgasemissies afkomstig van bronnen die eigendom zijn van of beheerd worden door de rapporterende organisatie. Deze emissies worden meestal veroorzaakt door activiteiten op locatie, zoals de productie van goederen, energiebronnen, transport en andere industriële processen. Directe emissies vallen onder scope 1.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief