Domo® Sports Grass is FIFA Preferred Provider

Eén van de belangrijkste pijlers bij Domo® Sports Grass is kwaliteit. Om onze kwaliteit te blijven garanderen, werken we nauw samen met verschillende universiteiten en laboratoria die erkend zijn door overheden en sportautoriteiten, waaronder FIFA. Domo® Sports Grass is door FIFA erkend als Preferred Provider, een wereldwijde titel dat maar voor enkele kunstgrasproducenten is weggelegd.

In dit kader werd in overleg met de FIFA Preferred Provider-bedrijven twee kwaliteitsnormen ontwikkeld. Het FIFA QUALITY label wordt toegekend aan zogenaamde gemeenschaps- en amateurvelden. Het FIFA QUALITY PRO label wordt toegekend aan velden die de hoogste prestaties leveren voor professioneel voetbal. 

Bedrijven die voetbalvelden, niet alleen op productniveau maar ook in het installatieproces, van de hoogste kwaliteit leveren kunnen worden aangewezen als FIFA Preferred Provider. De algemene doelstelling voor Preferred Providers is het beschermen van de projecteigenaars, en vooral ook de spelers, en ervoor te zorgen dat de voetbalvelden voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, prestaties en veiligheid.

Domo® Sports Grass is al sinds 2015 aangesteld als FIFA Preferred Provider. Domo® Sports Grass en het FIFA-bestuursorgaan werken samen en delen de doelstelling om een universele internationale kwaliteitsstandaard voor kunstgras voetbalvelden op te stellen en te promoten, zowel op professioneel niveau als op gemeenschapsniveau. Met deze titel hebben we ook het voorrecht om deel te nemen aan regelmatige vergaderingen met betrekking tot de verbetering van het kwaliteitsniveau voor kunstgras binnen de voetbalsector.

Het resultaat van deze samenwerking is dat we uitstekende resultaten blijven behalen ondanks de eisen die elk jaar strenger worden. Domo® Sports Grass heeft de nodige expertise in huis om de juiste keuze te maken in elke keten van het proces: onderbouw, product, installatie en onderhoud van een kunstgras sportveld. Deze expertise is enkel het resultaat van jarenlange inzet en hard werken.

Daarnaast zijn er ook bedrijven die als FIFA-licentiehouder zijn geclassificeerd. Deze bedrijven hebben niet dezelfde beslissingsbevoegdheid en spelen derhalve op een lager niveau een rol bij de ontwikkeling van het door de FIFA ontwikkelde kwaliteitsprogramma.
 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

domosportsgrass