Kunstgras dat luchtkwaliteit verbetert

SPORTS & LEISURE GROUP NV kondigt een exclusief en wereldwijd partnerschip aan met  NANOAIR SOLUTIONS - PURETi om de luchtkwaliteit te verbeteren met haar kunstgras.

PURETi is een product dat de luchtkwaliteit verbetert door stikstofoxiden (NOX ), zwaveloxiden (SOX) en vluchtige organische componenten (VOC) af te breken. NOX en VOC zijn schadelijke stoffen voornamelijk afkomstig uit het verkeer, de industrie en de landbouw. Stikstofverbindingen bedreigen eveneens de biodiversiteit van de natuurgebieden. Daarnaast vormen NOX en VOC een belangrijk onderdeel van fijn stof dat volgens onderzoek van de WHO (World Health Organization) jaarlijks verantwoordelijk is voor 7 miljoen overlijdens wereldwijd

PURETi is een fotokatalytische nanotechnologie die, eenmaal geactiveerd door UV of zonlicht, een chemisch proces start dat zuurstof (O2) en vochtigheid (H20) uit de omgevingslucht gebruikt om Hydroxylradicalen (OH-) en Superoxide-anionen (O2-) te genereren. Dit zijn 2 krachtige reinigingsmiddelen die luchtverontreinigende moleculen zoals als NOX, SOX en VOC’s omzetten in onschadelijke componenten.

PURETi is het enige fotokatalytische product dat met succes werd getest in het consortium van ISCAPE, het ambitieuze Europese Horizon 2020 project dat als streefdoel heeft de ecologische voetafdruk van Europese steden te verkleinen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Door PURETi te integreren in het productieproces van kunstgras is SPORTS & LEISURE GROUP NV in staat om NOX met 70% te verminderen. 

Onderzoek toont aan dat een kunstgras voetbalveld powered by PURETi 188kg NOX per jaar neutraliseert, en dat de luchtzuiverende werking stijgt met de oppervakte, wat overeen komt met de NOX emissie van 200 Euro 5 wagens die een jaar lang dagelijks 20 km rijden.

De luchtzuiverende werking van 1m² kunstgras is ook vergelijkbaar met 1 volwassen boom naar NOX- en VOC-afbraak toe. Bijgevolg kan een kunstgras voetveld van 8.000m² powered by PURETi beschouwd worden als het equivalent van 8.000 volwassen bomen, wat overeen komt met een bos van ca. 20 Ha. 

Deze baanbrekende innovatie verbetert de luchtkwaliteit en vermindert de gezondheidsproblemen van zowel de spelers alsook de omgeving. Naast het luchtzuiverende effect vernietigt het met PURETi behandelde kunstgras ook schimmels, algen en mos, doodt het bacteriën zoals E.Coli / Staph. Aureus en vermindert het slechte geuren.

PURETi heeft zichzelf reeds bewezen in verschillende industrieën zoals publiek transport, constructie, medische wereld (operatiekamers & cleanrooms), is “Dual Use Technology Partner” van NASA en heeft partnerships met Google, Apple, HP en Tesla. Voortaan is PURETi wereldwijd ook exclusief beschikbaar in het kunstgras van SPORTS & LEISURE GROUP NV onder de brands Domo® Sports Grass, FUNgrass en Namgrass.

  Hoe werkt PURETi?

  Traffic, industry and agriculture generate NOX and VOC Verkeer, industrie en landbouw genereren stikstofoxiden (NOX) en vluchtige organische componenten (VOC), een belangrijk onderdeel van fijn stof dat volgens onderzoek van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie), jaarlijks verantwoordelijk is voor 7 miljoen doden. Bovendien bedreigen stikstofverbindingen ook de biodiversiteit van natuurreservaten.

  Geactiveerd door UV of zonlicht start PURETi een chemisch proces dat zuurstof (O2) en waterdamp (H2O) gebruikt om 2 krachtige reinigingsmiddelen te genereren:

  • Hydroxylradicalen (OH-)
  • Superoxide-anionen (O2-)
  PURETi converts water molecules in the ambient air into hydroxyl radicals (OH and O2)
  O2 radicals convert NOX into mineral nitrates Superoxide-anionen (O2-) oxideren NOX tot onschadelijke minerale nitraten die door planten worden geconsumeerd en gerecycled.
  Hydroxylradicalen (OH-) zetten VOC om in waterdamp (H2O) en een kleine / resterende hoeveelheid CO2. OH-radicals convert VOC into water steam (H2O) and a small / residual amount of and CO2
  The Air purifying efficiency of PURETi on 1 m2 of artificial grass can be related to 1 fully grown tree    

  De luchtzuiverende efficiëntie van PURETi op 1m2 kunstgras van Domo® Sports Grass kan vergeleken worden met 1 volwassen boom.

  Een kunstgras voetbalveld powered by PURETi  neutraliseert 188kg NOX per jaar, wat komt overeen met de NOX emissie van 200 Euro 5 wagens die een jaar lang dagelijks 20 km rijdt.

  Bronnen:

  domosportsgrass