PURETI: kunstgras dat de luchtkwaliteit verbetert

Domo® Sports Grass introduceert een nieuwe lijn van kunstgrasproducten powered by PURETi die de luchtkwaliteit verbeteren.

Luchtvervuiling is verantwoordelijk voor 7 miljoen doden per jaar wereldwijd.

Bron: Wereldgezondheidsorganisatie

Wat is PURETi

PURETi is een fotokatalytische nanotechnologie die, eenmaal geactiveerd door UV of zonlicht, een chemisch proces op gang brengt dat gebruik maakt van zuurstof (O2) en vocht (H2O) in de omgevingslucht om Hydroxylradicalen (OH-) en Superoxide-anionen (O2-) te genereren.  Dit zijn krachtige reinigingsmiddelen die luchtvervuilende moleculen zoals NOX, SOX en VOC's omzetten in onschadelijke componenten.

PURETi is het enige fotokatalytische product dat met succes is getest in het consortium van ISCAPE, het ambitieuze Europese Horizon 2020-project dat de ecologische voetafdruk van Europese steden wil verkleinen en de luchtkwaliteit wil verbeteren. Door PURETi te integreren in het productieproces van kunstgras, is Domo® Sports Grass in staat om NOX met 70% te verminderen.

Hoe werkt PURETi?

Traffic, industry and agriculture generate NOX and VOC

Het verkeer, de industrie en de landbouw genereren stikstofoxiden (NOX) en vluchtige organische componenten (VOC) die een belangrijk deel uitmaken van de fijnstof die, volgens onderzoek van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) verantwoordelijk is voor 7 miljoen sterfgevallen per jaar wereldwijd. Daarnaast vormen stikstofverbindingen ook een bedreiging voor de biodiversiteit van natuurgebieden.

Geactiveerd door het zonlicht start PURETi een chemisch proces waarbij zuurstof (O2) en vocht (H2O) in de omgevingslucht worden gebruikt om 2 krachtige reinigingsmiddelen te genereren:

 • Hydroxylradicalen (OH-)
 • Superoxide-anionen (O2-)
PURETi converts water molecules in the ambient air into hydroxyl radicals (OH and O2)
O2 radicals convert NOX into mineral nitrates Superoxide-anionen (O2-) oxideren NOX tot onschadelijke minerale nitraten die door planten worden geconsumeerd en gerecycled.

Hydroxylradicalen (OH-) zetten VOC om in waterstoom (H2O) en een kleine / resthoeveelheid en CO2.

OH-radicals convert VOC into water steam (H2O) and a small / residual amount of and CO2
The Air purifying efficiency of PURETi on 1 m2 of artificial grass can be related to 1 fully grown tree    

Het luchtzuiverend rendement van PURETi op 1 m2 kunstgras van Domo® Sports Grass kan vergeleken worden met 1 volwassen boom.

Een kunstgras voetbalveld aangedreven door PURETi neutraliseert 188 kg NOX per jaar, wat overeenkomt met de NOX-uitstoot van 200 Euro 5 auto's die een jaar lang 20 km per dag rijden.

PURETi is nu beschikbaar op volgende producten:

Voordelen

 • Verbetering van de luchtkwaliteit
  Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de luchtvervuiling verantwoordelijk voor 7 miljoen doden per jaar wereldwijd. Kunstgras aangedreven door PURETi vermindert tot 70% van de schadelijke NOX.
 • Antibacterieel
  Door de fotokatalytische oxidatie is PURETi een nieuwe en innovatieve manier om sportvelden vrij te houden van schimmel, mos en algen en resulteert het in een grote reductie van de kosten voor onderhoud.
 • Ecologisch 
  Kunstgras aangedreven door PURETi heeft geen behandelingen met biociden of andere producten meer nodig om ze vrij te houden van schimmel-, mos- en algengroei.
 • Duurzaam 
  Kunstgras aangedreven door PURETi heeft een verhoogde UV-stabiliteit en overtreft alle andere kunstgraskwaliteiten op het vlak van duurzaamheid.
 • Geurverwijdering
  PURETi oxideert organische componenten en maladoren op moleculair niveau. Dankzij kunstgras aangedreven door PURETi ruikt u de vers verbeterde luchtkwaliteit.

Onderzoek

Onderzoek toont aan dat een kunstgras voetbalveld aangedreven door PURETi 188 kg NOX per jaar neutraliseert, en het toont ook aan dat het luchtzuiverende effect toeneemt met de oppervlakte. Dit komt overeen met de NOX-uitstoot van 200 Euro 5 auto's die een jaar lang 20 km per dag rijden.

De luchtzuiverende werking van 1m² kunstgras aangedreven door PURETi is vergelijkbaar met 1 volwassen boom in de richting van NOX- en VOC-degradatie. Bijgevolg kan een voetbalveld van 8.000 m2 aangedreven door PURETi beschouwd worden als het equivalent van 8.000 volwassen bomen, wat overeenkomt met een bos van ongeveer 20 hectare.

PURETi vermindert de NOX met 70%.

PURETi reduces the NOX by 70%.

Anti-bacterieel

PURETi voorkomt de groei van schimmel, mos en algen.

PURETi - anti-bacterial - Domo Sports Grass
Op de getoonde foto's zijn op 2 monsters van kunstgras, waarvan één aangedreven door PURETi, schimmelstukken geplaatst. PURETi heeft de schimmel na 6 weken bijna volledig afgebroken.

 

PURETi in andere industrieën

Naast kunstgras gebruiken veel andere industrieën PURETi vanwege de vele voordelen voor het milieu, de economie en de gezondheid.

NASA Dual Use Technology Transfer Partner - Website NASA SPINOFF

Pureti - Domo Sports Grass - NASA

Een apartement-gevel die zichzelf en de lucht eromheen reinigt - Artikel The Wall Street Journal

PURETI - Domo Sports Grass - Een apartement-gevel die zichzelf en de lucht eromheen reinigt

Stinkende boerderijen kunnen bezwijken voor subtiele wetenschap - Artikel The Economist

PURETi vermindert geuren van stinkende boerderijen - Domo Sports Grass

Awards & partnerships

PURETI zet een nieuwe standaard in groene, schone en duurzame verbeteringen op het gebied van milieu en gezondheid. PURETi is een Amerikaanse fabrikant van de veiligste, sterkste en meest veelzijdige fotokatalytische producten ter wereld. PURETi heeft meerdere prijzen gewonnen en heeft verschillende samenwerkingsverbanden lopen:

Contacteer ons

Vul het formulier in en onze vertegenwoordiger zal binnenkort contact met u opnemen: 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief