KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW BOISK I DLA ŚRODOWISKA

Domo® Sports Grass wprowadza nową linię produktów z trawy sztucznej wzbogaconą o Pureti, która zwiększa wydajność zarówno zawodników, jak i boiska sportowego z trawy sztucznej, jednocześnie poprawiając jakość powietrza.

Domo Sports Grass enriched with Pureti – Winner EU Horizon 2020 Award

Wsparcie dla najwyższej wydajności

_____

Domo Sports Grass enriched with Pureti - Sports player winning

 

 

Domo Sports Grass enriched with Pureti – Increased performance, healthier playersWiększa wydajność, zdrowsi zawodnicy

Zanieczyszczenia są wszędzie, zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich, latem i zimą. Główną przyczyną jest działalność człowieka, które pogarszają się podczas określonych warunkach pogodowych. Tlenki siarki (SOx) są odczuwalne już od 5. minuty intensywnego wysiłku, lotne związki organiczne (VOC’s) przyspieszają bicie serca, a cząsteczki zawieszone w powietrzu (PM2.5 i PM10) zmniejszają przepływ krwi w tętnicach, zwiększają ciśnienie krwi w płucach oraz zmniejszają wydolność organizmu.

Ponadto wysiłek fizyczny generuje znacznie większy pobór powietrza z otoczenia, nawet do 200 litrów na minutę podczas ekstremalnego wysiłku (w spoczynku jest to 5l/min). Co więcej, podczas wysiłku fizycznego naturalna bariera zostaje ominięta, ponieważ przy zwiększeniu intensywności wysiłku powietrze nie jest już wdychane przez nos, lecz bezpośrednio przez usta. 

Domo® Sports Grass wzbogacona o Pureti może zapewnić znacznie czystsze powietrze nad boiskiem sportowym, z natychmiastowym korzystnym zarówno na ich zdrowie, jak i wyniki.

 

Domo Sports Grass enriched with Pureti – No bacteria, no virusesŻadnych bakterii, żadnych wirusów

Mycie rąk wodą i mydłem oraz żele z alkoholem okazały się niezwykle skuteczne w walce z bakteriami i wirusami. Działają one na najsłabszą część bakterii lub wirusa, a mianowicie na błonę lipidową komórki. Powoduje to, że rozpada się ona i staje się nieszkodliwa.
Pureti działa w podobny sposób, oksydacyjny rozkład lipidów (tzw. peroksydacja lipidów) jest bardzo niszczący, ponieważ zachodzi jako samoczynna reakcja łańcuchowa. Innymi słowy, mikroby i wirusy ulegają rozkładowi. W przypadku zranienia nie dochodzi więc do przeniesienia bakterii i wirusów.

 

 

Domo Sports Grass enriched with Pureti – Prevents moss, mould and algae – Cheaper maintenanceZapobiega powstawaniu mchu, pleśni i glonów
Tańsza konserwacja

Dzięki fotokatalitycznemu utlenianiu, Domo® Sports Grass wzbogacona o Pureti zmniejsza nakłady na konserwację boiska poprzez zapobieganie powstawaniu pleśni, mchu i glonów. Jest to szczególnie ważne w miejscach, gdzie często pada deszcz lub gdzie boisko wymaga wody do gry. Powoduje to znaczną redukcję kosztów utrzymania i Dzięki temu stosowanie biocydów i pestycydów należy do przeszłości.

Domo Sports Grass enriched with Pureti – Antistatic

Antystatyk

Domo® Sports Grass wzbogacona o Pureti zapobiega powstawaniu statycznie naładowanej sztucznej trawy.

Domo Sports Grass enriched with Pureti – Elimination of odours

Eliminacja zapachów

Poprzez utlenianie składników organicznych i zapachów na poziomie molekularnym.

Domo Sports Grass enriched with Pureti – Healthy air quality, also indoors

Zdrowa jakość powietrza, również w pomieszczeniach zamkniętych

Poprzez utlenianie lotnych związków organicznych, np. metanu, toluenu, n-heptanu itp.

Wartość dodana to zielone płuca w Twoim mieście

_____

Domo Sports Grass enriched with Pureti - Sports field in city

Zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną 7 milionów zgonów na całym świecie każdego roku.

Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

 

Domo Sports Grass enriched with Pureti – Eliminates air pollutionEliminuje zanieczyszczenie powietrza

1m2 trawy Domo® Sports Grass wzbogaconej o Pureti ma wydajność oczyszczania powietrza równą 1 w pełni rozwiniętemu drzewu.

Aktywnie i w sposób ciągły redukuje pośrednie gazy cieplarniane (NOx i SOx), lotne związki organiczne (VOC’s, takie jak metan, toluen, n-heptan, itp.) oraz cząstki stałe (PM2.5 i PM10), które powodują smog. Biorąc pod uwagę, że przeciętne boisko piłkarskie zajmuje powierzchnię 8000m2boisko wzbogacone o Pureti jest równoważne zasadzeniu 20-hektarowego lasu.

 

 

Domo Sports Grass enriched with Pureti – Bacteria and virus proofOdporność na bakterie i wirusy

W ostatnim czasie staliśmy się bardziej świadomi zagrożeń, jakie niosą ze sobą bakterie i wirusy w naszym życiu. Domo® Sports Grass wzbogacona o Pureti jest samooczyszczająca, co oznacza, że patogeny w kontakcie z tą technologią stają się nieszkodliwe.

Jest to ważne dla zawodników, którzy zranili się podczas gry lub dla dzieci, które często grają w dużo bliższym kontakcie z podłożem.

 

 

 

Domo Sports Grass enriched with Pureti – No biocides or pesticides neededNie wymaga stosowania biocydów ani pestycydów

Aktywnym składnikiem Pureti jest TiO2, naturalnie występujący minerał, który generuje proces fotoatalityczny, w wyniku którego dochodzi do rozkładu cząsteczek organicznych.

Oznacza to, że mech, pleśń i glony nie mają szans na rozwój na Domo® Sports Grass wzbogaconej o Pureti, więc biocydy i pestycydy są zbędne.

Domo Sports Grass enriched with Pureti – Odour-free

Bezzapachowy

Nie maskuje zapachów, lecz je rozkłada. Wszelkie zapachy zwierząt domowych, dymu, jedzenia czy ludzi są utleniane na poziomie molekularnym.

Domo Sports Grass enriched with Pureti – Fully recyclable

W pełni przetwarzalny

Podobnie jak inne boiska z trawy sztucznej Domo® Sports Grass, może być ona w pełni poddana recyklingowi.

Zapewnij dzieciom i sportowcom w Twojej społeczności zdrowy plac zabaw i pomóż budować zrównoważoną przyszłość.

_____

Domo Sports Grass enriched with Pureti – Child hand on artificial grass

Co to jest Pureti?

Pureti to niewidoczna nanopowłoka, którą możemy wzbogacić naszą Domo® Sports Grass. 

Aktywnie i w sposób ciągły redukuje pośrednie gazy cieplarniane (NOx i SOx), VOC’s (lotne związki organiczne, takie jak metan, toluen, itp.), cząstki stałe (PM2.5 i PM 10), które powodują smog oraz inne substancje organiczne, w tym bakterie i wirusy.

Aktywnym składnikiem jest naturalnie występujący minerał dwutlenek tytanu (TiO2), który jest związany z cząsteczkami wody, aby zapobiec możliwości powstawania wolnych cząsteczek. Działa on w połączeniu z promieniowaniem UV-A lub bezpośrednim światłem słonecznym, wilgotnością i przepływem powietrza w procesie fotokatalitycznym. TiO2 działa jedynie jako katalizator i nie bierze udziału w samym procesie, nie jest więc ani biocydem, ani pestycydem. 

Duża powierzchnia kontaktowa sztucznej trawy zapewnia doskonałe rezultaty

Domo Sports Grass enriched with Pureti – Winner EU Horizon 2020 Award

Pureti jest jedynym produktem fotokatalitycznym przetestowanym z powodzeniem w ramach konsorcjum ISCAPE https://www.iscapeproject.eu/about/consortium,  ambitnego European Horizon 2020 project, którego celem jest zmniejszenie śladu ekologicznego miast europejskich i poprawa jakości powietrza. Dzięki włączeniu Pureti do procesu produkcji sztucznej trawy, Domo® Sports Grass jest w stanie zredukować NOX o 70%.

Jak działa Pureti?

 

Traffic, industry and agriculture generate NOX and VOC

 

Ruch uliczny, przemysł i rolnictwo generują zanieczyszczenia powietrza ,takie jak tlenki azotu (NOX) i lotne związki organiczne (VOC). Zanieczyszczenia te zagrażają naszemu zdrowiu i bioróżnorodności przyrody.

Kiedy Pureti wchodzi w kontakt ze światłem słonecznym, rozpoczyna proces fotokatalityczny, który wykorzystuje tlen O2 i wilgoć H2O zawarte w otaczającym powietrzu do wytworzenia dwóch silnych środków czyszczących: 

  • Rodniki hydroksylowe  (OH-)
  • Nadtlenki-aniony (O2-)

 

PURETi converts water molecules in the ambient air into hydroxyl radicals (OH and O2)

 

 

O2 radicals convert NOx into mineral nitrates

 

Aniony ponadtlenkowe (O2-) utleniają NOX do nieszkodliwych azotanów mineralnych, które są zużywane i utylizowane przez rośliny.
Rodniki hydroksylowe (OH-) przekształcają lotne związki organiczne w parę wodną (H2O) i niewielką pozostałość CO2.

 

OH-radicals convert VOC into water steam (H2O) and a small / residual amount of and CO2

 

 

The air purifying efficiency of PURETi on 1 m2 of artificial grass can be related to 1 fully grown tree    

 

Skuteczność oczyszczania powietrza  przez 1 m2 boiska Pureti Domo® Sports Grass, jest porównywalna z efektem oczyszczania powietrza przez 1 dorosłe drzewo..

 

Badania

Oczyszczanie powietrza

Badania wykazały, że boisko piłkarskie z trawy sztucznej Pureti neutralizuje 199 kg NOX rocznie. Odpowiada to emisji NOX przez 342 samochody spełniające normę Euro 6, które przejeżdżają 20 km dziennie przez rok.

Wykazano również, że im większa powierzchnia wystawiona na działanie promieni słonecznych, tym większy efekt oczyszczania powietrza.

Pureti zmniejsza emisję NOx o 70%.

PURETi reduces the NOX by 70%.

Przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe

Pureti has antiviral and antibacterial properties - Domo Sports GrassPureti charakteryzuje się długotrwałym zmniejszonym działaniem mikrobiologicznym. Jego proces fotokatalityczny dezaktywuje patogeny takie jak:

  • Bakterie gram-ujemne  (w tym E.coli, Legionella, Salmonella)
  • Bakterie gram-dodatnie  (w tym Streptococcus, Staphylococcus, Listeria, MRSA)
  • Wirusy (między innymi  Infuenza, Norowirus, Poliovirus, Coronavirus)

Oznacza to, że w przypadku kontuzji, istnieje mniejsze ryzyko zakażenia patogenami pochodzącymi z boiska sportowego, co stwarza bezpieczne środowisko dla sportowców i dzieci. Technologia ta stanowi potężną broń w walce z przenoszeniem chorób zakaźnych.

Przeciw porastaniu mchem, pleśnią i algami

Pureti prevents the growth of moss, mould and algae - Domo Sports Grass

Dzięki swojej aktywności fotokatalitycznej Pureti jest innowacyjnym sposobem na utrzymanie boisk sportowych wolnych od pleśni, mchu i glonów, co prowadzi do znacznego obniżenia kosztów ich utrzymania.

Pureti hamuje powstawanie biofilmu, który jest niezbędny do rozwoju pozostałości. Jeśli nie ma biofilmu, pleśnie, bakterie i algi nie mają szans.

Na przedstawionych zdjęciach, materia organiczna została umieszczona na 2 próbkach sztucznej trawy, z których jedna została wzbogacona o Pureti. Jak widać, Pureti zapobiega rozwojowi mchu, pleśni i glonów.

Pureti w innych branżach

Oprócz sztucznej trawy, wiele innych gałęzi przemysłu wykorzystuje Pureti ze względu na szeroki zakres korzyści środowiskowych, ekonomicznych i zdrowotnych.

NASA Dual Use Technology Transfer Partner - Website NASA SPINOFF (English)

Pureti - Domo Sports Grass - NASA

Fasada w Condo, która oczyszcza siebie i powietrze wokół siebie - artykuł The Wall Street Journal (English)

PURETI - Domo Sports Grass - A Condo Façade That Cleans Itself and the Air Around It

Pachnące farmy mogą poddać się subtelnej nauce - artykuł The Economist (English)

PURETi reduces odors of smelly farms - Domo Sports Grass

Nagrody i partnerstwa

Pureti wyznacza nowy standard w zakresie ekologicznej, czystej i zrównoważonej poprawy stanu środowiska i zdrowia. Pureti jest amerykańskim producentem najbezpieczniejszych, najsilniejszych, najbardziej wszechstronnych i sprawdzonych produktów fotokatalitycznych na świecie. Pureti jest laureatem wielu nagród i posiada różne partnerstwa:

Partnerstwa

Nagrody

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest minimalna ilość światła potrzebna Pureti do aktywności?

Powierzchnia sztucznej trawy z Pureti wymaga minimum 1W/m2 do aktywacji. Dla porównania, nawet w ciemny zimowy dzień wartość ta jest wielokrotnie wyższa.

Jak mogę generować światło UVA w pomieszczeniach?

Są to specjalne lampy dostępne na rynku. Te lampy UV są już również wykorzystywane w innych sektorach. Na przykład w centrach opalania, stomatologii lub w niektórych salach szpitalnych do zabijania patogenów.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Chcesz uzyskać więcej informacji o tym, co Pureti może zrobić dla Twojego boiska ze sztucznej trawy? Wypełnij poniższy formularz, a nasz przedstawiciel wkrótce się z Tobą skontaktuje:

CAPTCHA

Zapisz się do naszego newslettera