PURETI: TRAWA SYNTETYCZNA POPRAWIAJĄCA JAKOŚĆ POWIETRZA

Domo® Sports Grass wprowadza nową linię produktów ze sztucznej trawy wspieranych technologią PURETi, które poprawiają jakość powietrza.

Zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną 7 milionów zgonów na całym świecie każdego roku.

Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

CO TO JEST PURETI?

PURETi to fotokatalityczna nanotechnologia, która po aktywacji pod wpływem działania promieniowania UV lub promieni słonecznych rozpoczyna proces chemiczny, który wykorzystuje tlen (O2) i wilgotność (H2O) w otaczającym powietrzu do wytworzenia rodników hydroksylowych (OH-) i anionów ponadtlenkowych (O2−). Są to silne środki czyszczące, które przekształcają cząsteczki zanieczyszczające powietrze, takie jak NOX, SOX i lotne związki organiczne (VOCs) w nieszkodliwe składniki.

PURETi jest jedynym produktem fotokatalitycznym przetestowanym z powodzeniem przez konsorcjum iSCAPE – ambitny europejski projekt Horizon 2020, którego celem jest zmniejszenie śladu ekologicznego europejskich miast i poprawa jakości powietrza. Dzięki integracji PURETi z procesem produkcji sztucznej trawy Domo® Sports Grass jest w stanie zredukować NOX  o 70%.

JAK DZIAŁA PURETI?

Traffic, industry and agriculture generate NOX and VOC

Ruch drogowy, przemysł i rolnictwo wytwarzają tlenki azotu (NOX) i lotne związki organiczne (VOCs) stanowiące ważną część pyłu zawieszonego (PM), który według badań WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) jest odpowiedzialny za 7 milionów zgonów na całym świecie każdego roku. Ponadto związki azotu zagrażają również różnorodności biologicznej przyrody.

Aktywowany przez światło słoneczne PURETi rozpoczyna proces chemiczny, który wykorzystuje tlen (O2) i wilgotność (H2O) w otaczającym powietrzu do wytworzenia 2 silnych czynników czyszczących:

 • Rodniki hydroksylowe  (OH-)

 • Aniony ponadtlenkowe (O2-)

PURETi converts water molecules in the ambient air into hydroxyl radicals (OH and O2)
O2 radicals convert NOX into mineral nitrates

Aniony ponadtlenkowe utleniają NOX w nieszkodliwe azotany mineralne, które z kolei są zużywane i przetwarzane przez rośliny.

Rodniki hydroksylowe (OH-) przekształcają VOC w parę wodną (H2O) i niewielką, resztkową ilość CO2.

OH-radicals convert VOC into water steam (H2O) and a small / residual amount of and CO2
The Air purifying efficiency of PURETi on 1 m2 of artificial grass can be related to 1 fully grown tree    

Wydajność oczyszczania powietrza przez PURETi na 1 m2 sztucznej trawy Domo® Sports Grass można porównać do działania 1 dojrzałego drzewa.

Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią zasilane przez PURETi neutralizuje 188 kg NOX rocznie, co odpowiada emisji NOX z 200 samochodów EURO 5 pokonujących 20 km dziennie przez jeden rok.

PURETI JEST JUŻ DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTACH:

KORZYŚCI

 • Poprawa jakości powietrza
  Według  Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zanieczyszczenie powietrza odpowiada za 7 milionów zgonów na całym świecie rocznie. Sztuczna trawa zasilana przez PURETi zmniejsza szkodliwe NOX do 70%.
 • Właściwości antybakteryjne
  Dzięki fotokatalitycznemu utlenianiu, PURETi jest nowym i innowacyjnym sposobem, który pozwala na utrzymanie powierzchni boisk sportowych wolnych od pleśni, mchu i glonów, a także prowadzi do znacznego obniżenia kosztów utrzymania.
 • Produkt Ekologiczny
  Sztuczna trawa zasilana przez PURETi nie wymaga już zabiegów z użyciem środków biobójczych lub innych produktów, aby nie dopuścić do wzrostu pleśni, mchu i glonów.
 • Trwałość
  Sztuczna trawa zasilana przez PURETi ma zwiększoną stabilność UV i przewyższa wszystkie inne właściwości sztucznej trawy pod względem trwałości.
 • Eliminacja zapachu
  PURETi utlenia składniki organiczne i substancje szkodliwe na poziomie molekularnym. Dzięki sztucznej trawie zasilanej przez PURETi poczujesz zapach świeżo poprawionej jakości powietrza.

BADANIA

Badania pokazują, że boisko piłkarskie ze sztuczną trawą wspierane technologią PURETi neutralizuje 188 kg NOX rocznie, a także dowodzą, że efekt oczyszczania powietrza zwiększa się wraz z powierzchnią. Odpowiada to emisji NOX z 200 samochodów Euro 5, które pokonują 20 km dziennie przez jeden rok.

Działanie oczyszczające sztucznej trawy o powierzchni 1 m² zasilanej przez PURETi jest porównywalne z działaniem jednego dojrzałego drzewa w zakresie degradacji NOX i VOC. W związku z tym boisko piłkarskie o powierzchni 8 000 m² zasilane przez PURETi można uznać za odpowiednik 8 000 dojrzałych drzew, co odpowiada lasowi o powierzchni około 20 hektarów.

PURETi zmniejsza NOX o 70%.

PURETi reduces the NOX by 70%.

WŁAŚCIWOŚCI ANTYBAKTERYJNE

PURETi zapobiega rozwojowi pleśni, mchu i glonów.

PURETi - anti-bacterial - Domo Sports Grass
Na wyświetlonych zdjęciach, na 2 próbkach sztucznej trawy, z których jedna była zasilana przez PURETi, umieszczono kawałki grzybów. PURETi prawie całkowicie zdegradowało pleśń po 6 tygodniach.

 

PURETI W INNYCH BRANŻACH

Oprócz sztucznej trawy, wiele innych gałęzi przemysłu używa PURETi ze względu na szeroki zakres korzyści środowiskowych, ekonomicznych i zdrowotnych

NASA Dual Use Technology Transfer Partner - Website NASA SPINOFF

Pureti - Domo Sports Grass - NASA

A Condo Façade That Cleans Itself and the Air Around It - Article The Wall Street Journal

PURETI - Domo Sports Grass - A Condo Façade That Cleans Itself and the Air Around It

Smelly farms may succumb to subtle science - Article The Economist

PURETi reduces odors of smelly farms - Domo Sports Grass

NAGRODY I PARTNERSTWA

PURETI ustanawia nowy standard w zakresie ekologii, czystości i trwałej poprawy środowiska i zdrowia. PURETi to amerykański producent najbezpieczniejszych, najtrwalszych, najbardziej wszechstronnych i uznanych produktów fotokatalitycznych na świecie. PURETi zdobył wiele nagród i zaangażowany jest w wiele różnych partnerstw:

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel wkrótce się z Tobą skontaktuje:

Zapisz się do naszego newslettera