Domo® Sports Grass jest FIFA Preferred Provider

Jednym z kluczowych filarów Domo® Sports Grass jest jakość. Aby nadal gwarantować naszą jakość, ściśle współpracujemy z kilkoma uniwersytetami i laboratoriami uznanymi przez rządy i władze sportowe, w tym FIFA. Domo® Sports Grass jest FIFA Preferred Provider, a to jest światowej klasy tytuł zarezerwowany tylko dla kilku producentów sztucznej trawy.

W tym kontekście, w porozumieniu z firmami posiadającymi status FIFA Preferred Provider, opracowała dwa standardy jakości. Znak FIFA QUALITY przyznawany jest tzw. boiskom lokalnym i amatorskim. Znak FIFA QUALITY PRO przyznawany jest boiskom, które zapewniają najwyższe parametry do gry dla profesjonalnej piłki nożnej.

Firmy, które dostarczają systemy do gry w piłkę nożną najwyższej jakości, nie tylko z poziomu produktu, ale także uwzględniając proces instalacji, mogą otrzymać status FIFA Preferred Provider. Ogólnym celem dla Preferowanych Dostawców jest ochrona inwestorów, a w szczególności zawodników i użytkowników oraz zapewnienie, że boiska piłkarskie spełniają najwyższe wymagania pod względem jakości, wysokich parametrów użytkowych oraz bezpieczeństwa.

Domo® Sports Grass jest już FIFA Preferred Provider od 2015 roku. Domo® Sports Grass i organ zarządzający FIFA od tego czasu współpracują i mają wspólny cel, jakim jest ustanowienie i promowanie uniwersalnego międzynarodowego standardu jakości dla boisk piłkarskich ze sztuczną trawą, zarówno na poziomie profesjonalnym, jak i na poziomie lokalnym. Dzięki temu statusowi mamy również przywilej uczestniczenia w regularnych spotkaniach dotyczących poprawy poziomu jakości sztucznej trawy w sektorze piłki nożnej.

Rezultatem tej współpracy jest to, że nadal osiągamy doskonałe wyniki, pomimo zaostrzających się z roku na rok wymagań. Domo® Sports Grass posiada niezbędną wiedzę, aby dokonać właściwego wyboru w każdym etapie procesu, w tym w zakresie podbudowy, produktu, instalacji i konserwacji boiska sportowego ze sztuczną trawą. Wiedza ta jest wynikiem wieloletniego zaangażowania i ciężkiej pracy.

Poza tym istnieją również firmy, które są klasyfikowane jako FIFA Licensee. Firmy te nie mają takiej samej mocy decyzyjnej i dlatego działają na niższym poziomie w rozwoju programu jakości opracowanego przez FIFA.
 

Zapisz się do naszego newslettera

domosportsgrass